DANH SÁCH TÁC GIẢ THAM GIA

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

LÀNG NGHỀ HÀ NỘI

VẺ ĐẸP VN

1

Bùi Thái Hải ( Biển Triều )

Hà Nội

5

5

2

Trần Tuấn Anh

Hà Nội

2

5

3

Nguyễn Văn Hải

Hà Nội

5

5

4

Trần Hoàng Linh

Hà Nội

0

0

5

Lê Việt Khánh

Hà Nội

1

5

6

Trương Thế Cầu

Hà Nội

5

5

7

Lê Đức Hiền

Hà Nội

0

5

8

Đào Văn Trà

Hà Nội

5

5

9

Nguyễn Tiến Đồng

Hà Nội

5

5

10

Nguyễn Đăng Việt

Hà Nội

5

5

11

Đỗ Quảng ( Tức Đỗ Văn Quảng)

Hà Nội

5

4

12

Hoàng Tất Thắng

Hà Nội

0

5

13

Nguyễn Hữu Hợp

Hà Nội

5

5

14

Ngô Thanh Hương

Hà Nội

5

5

15

Tạ Quang Thắng

Hà Nội

0

0

16

Hà Thanh Nga

Hà Nội

0

0

17

Lê Huy Long

Hà Nội

5

5

18

Nguyễn Công Định

Hà Nội

0

1

19

Trần Văn Tranh

Hà Nội

5

5

20

Nguyễn Thị Minh Tâm

Hà Nội

5

5

21

Trần Thu Phương

Hà Nội

0

3

22

Đỗ Thị Bích Hải

Hà Nội

5

5

23

Nguyễn Tôn Hoan

Hà Nội

5

5

24

Trần Thị Kiều Vân

Hà Nội

5

5

25

Nguyễn Đình Tròn

Hà Nội

3

5

26

Phạm Văn Thắng

Hà Nội

0

0

27

Nguyễn Lê Minh

Hà Nội

4

4

28

Phạm Văn Tuấn

Hà Nội

0

0

29

Lê Quang Long

Hà Nội

5

5

30

Khổng Hoàng Giang

Hà Nội

3

5

31

Ducthangvapa@gmail.com

Hà Nội

5

5

32

Chim Oanh

Hà Nội

5

5

33

Đinh Thị Vân Chi

Hà Nội

4

5

34

Nguyễn Đức Toàn

Hà Nội

5

5

35

Vũ Bảo Ngọc

Hà Nội

3

5

36

Nguyễn Việt Hồng

Hà Nội

5

5

37

Trương Tuấn Anh

Hà Nội

5

5

38

Bùi Đức Ninh

Hà Nội

0

5

39

Nguyễn Xuân Ký

Hà Nội

1

4

40

Hoang Duong Thanh

Hà Nội

1

5

41

Đào Kim Thanh

Hà Nội

5

5

42

Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội

0

3

43

Hoàng Thị Hoan

Hà Nội

5

5

44

Nguyễn Khánh Hoà

Hà Nội

5

5

45

Dương Mạnh Khiêm

Hà Nội

5

5

46

Đỗ Thị Thược

Hà Nội

5

5

47

Nguyễn Năm Quang

Hà Nội

5

5

48

Nguyễn Thị Thanh Hương

Hà Nội

5

5

49

Phạm Đình Thành

Hà Nội

5

3

50

Nguyễn Thị Kim Dung

Hà Nội

5

5